Welke vragen moet ik stellen als de behandeling van mijn kind is beëindigd?

Img_enfant_hero

Over de behandeling

Over de richtlijnen voor thuis

 • Op welke gezondheidsproblemen moeten we letten bij mijn kind?
 • Met wie moet ik contact opnemen als ik een dergelijk probleem heb?
 • Moet mijn kind geneesmiddelen blijven nemen? Zo ja, voor hoe lang?
 • Welke activiteiten kunnen mijn kind helpen? Is er iets wat je afraadt?
 • Welke vaccinaties worden aanbevolen voor mijn kind? Wanneer moet hij gevaccineerd worden?

Over de nazorg (programma/kalender)

 • Met wie moet ik contact opnemen voor een plan en schema voor de nazorg van mijn kind?
 • Welke medische deskundigen moet mijn kind bezoeken voor nazorg?
 • Welke tests zal hij ondergaan tijdens de nazorgbezoeken? Hoe vaak en om welke reden?
 • Waar moet mijn kind heen voor de nazorg?
 • Wat is de planning voor deze bezoeken?

Over mogelijke bijwerkingen op lange termijn en/of late bijwerkingen

 • Heeft mijn kind meer kans op bijwerkingen op de lange termijn? Zo ja, welke en hoe moeten die worden aangepakt?
 • Heeft mijn kind meer kans op late bijwerkingen op latere leeftijd? Zo ja, welke? Wat is de kans dat hij deze bijwerkignen ervaart? Hoe lang na de behandeling kunnen ze verschijnen?
 • Welke specialisten moet mijn kind bezoeken om deze bijwerkingen te behandelen?

Over de ondersteuning en het beheer van deze nieuwe fase

 • Welke steungroepen bestaan er voor kinderen die kanker hebben overleefd? En voor de gezinnen?
 • Welk voordeel kan mijn kind halen uit professioneel advies? Is dit iets wat je aanbeveelt voor mijn kind? Waarom? Waarom niet?

Heeft de inhoud van het artikel je geholpen?